ДРУШТВО КОНЗЕРВАТОРА СРБИЈЕ

» Почетна

» O нама

» Издавачка делатност

» Дан заштите

» Председник ДКС

» Скупштина ДКС

» Секције ДКС

» Чланство ДКС

» Награде

» Документа

» Линкови

» Контакт
© 2012 by "DKS"   ·   All Rights reserved   ·   E-Mail: office@dks.org.rs

Најновије вести

Следе најновије вести из области деловања ДКС-a...

Обавештавамо Вас да је 22. фебруара 2016. године одржана Редовна годишња скупштина Друштва конзерватора Србије у Народној библиотеци Србије, на којој су изабранi чланови за органе нашег Друштва. Председник Друштва конзерватора Србије је архитекта Алекса Цигановић, запослен у Републичком заводу за заштиту споменика културе - Београд, као архитекта - конзерватор, саветник.

Обавештавамо Вас да је Друштво конзерватора Србије поднело укупно 6 (шест) пројеката код Министарства културе и информисања за годишње финансирање у 2016 (један из области дигитализације публиковане грађе током вишедеценијског излажења, укључујући и издања Југословенског института за заштиту и научно проучавање споменика културе, као и још пет пројеката из области заштите непокретног културог наслеђа): 1) Гласник Друштва конзерватора Србије, број 40 2) Дигитализација и презентација стручне и научне грађе у издањима Друштва конзерватора Србије који су финансирани из буџета Републике Србије укључујући издања Југословенског института за заштиту и научно проучавање споменика културе; 3) Монографија Сопоћани, аутора архитекте Оливере Кандић Марковић; 4) Конзерваторска радионица ''Грађевински материјали и конзерваторско-рестаураторски поступци - ,,ДРВО'' (наставак пројекта) 5) Монографска студија „Градитељство у служби државе - делатност и остварења Архитектонског одељења Министарства грађевина у српској архитектури 1918-1941.“-аутор др Снежана Тошева, музејски саветник у Музеју науке и технике, Београд 6) Конференција „Српске престонице – у српској историографији и заштити културног наслеђаˮ, како би се конференција организовала у поводу осамстогодишњице српске државности.


Актуелно...

ОДРЖАНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА ДКС У СИРОГОЈНУОбавештавамо Вас да је одржана редовна годишња скупштина Друштва конзерватора Србије од 10 - 11. јуна 2016. године, у хотелу Вива у Сирогојну.

Излагали су Снежана Петров, Архиви и архивска грађа у законима и подзаконским актима; Алекса Цигановић, Управни уговори у заштити културних добара? Информација о прибављеним статистичким подацима у кривичним стварима за културна и природна добра; Елена Петровић Васић, Студија заштите села Гостуша у општини Пирот – Добитник признања ЕУ и Европа Ностра за наслеђе и Grand Prix награда за 2016. године; Марија Аћимовић, Снежана Неговановић, Препоруке за стварање и управљање дигиталном фотодокументацијом у институцијама заштите културног наслеђа Србије.

Уз стручно вођење по групама и самостално присутни чланови обишли су Музеј на отвореном ,,Старо село'' у Сирогојну, а на други дан програма рада, на повратку, посећена је родна кућа Димитрија Туцовића у селу Гостиљу на Златибору, водопад у Гостиљу и Хидроцентралу под старим ужичким градом у Ужицу.

Скупштину ДКС је поздравио Бранко Благојевић, директор Музеја на отвореном ,,Старо село'', а стручна служба коју су представљали етнолог Светлана Ћалдовић Шијаковић, кустос музеја и Александар Тодоровић, конзерватор рестауратор, спровели су учеснике скупштине по Музеју.

Закони који дефинишу архиве и архивску грађу су Закон о архивској грађи и архивској делатности (у Нацрту) и Закон о културним добрима. Са становишта тренутне ситуације, за обављање делатности заштите архивске грађе ови закони су веома добро осмишљени. У погледу заштите архивске грађе већи број пропуста постоји у законима чије основно поље интересовања нису архивска грађа и архиви, али који их у одређеним сегментима дотичу или би требало да их дотичу: Кривични законик (пречишћен, 2013), Закон о ванредним ситуацијама (2009, 2011, 2012) и Закон о безбедности и здрављу на раду (2005,2015). Кривични законик уопште не препознаје оштећење или уништење архивске грађе и културног добра, због несавесне примене мера заштите, као кривично дело. Културна добра се у Закону о ванредним ситуацијама помињу насумично, тако да закон може да се тумачи на више начина, што може да има за последицу неадекватну заштиту културних добара у ванредним ситуацијама, правну и техничку несигурност. Закон о безбедности и здрављу на раду, као и подзаконски акти, не убрајају делатност заштите културних добара у послове при којима постоји могућност излагања биолошким штетностима, иако су депои покретних културних добара подложни развоју микроорганизама.

Чланови Друштва конзерватора Србије, које окупља стручну јавност из области заштите културих и природних добара, сматрају да је неопходно узети активно учешће у свим израдама нових прописа и нормативних аката, као и усаглашавању или ревизијама постојећих из области заштите културог и природног наслеђа.

ГОДИШЊА СКУПШТИНА ДРУШТВА КОНЗЕРВАТОРА СРБИЈЕ У БЕОГРАДУ, 2015.У време редовне годишње скупштине Друштва конзерватора Србије одржан је стручни скуп под називом „Будућност очувања и заштите културног наслеђа у контексту израде новог закона“, 22. јуна 2015. године у великој сали Музеја историје Југославије у Београду.

Излагали су Зоран Вапа, Делатност заштите културног наслеђа у Србији у односу на регион; Александра Шевић, Закон о планирању и изградњи - учешће конзерватора у спровођењу мера техничке заштите; Мирослав Матић, Установе заштите као понуђачи у поступцима јавних набавки; Алекса Цигановић, Помоћни законски оквири којима се извршава Закон о културним добрима - препоруке за будући пропис; др Бојан Маринковић, Значај јединственог формата мета података за описивање и документовање културног наслеђa; мр Маја Ђорђевић, Умрежавање - анализа и пресек стања; др Славица Вујовић, Примена ратификованих конвенција у новом закону о културном наслеђу; др Мирјана Ротер Благојевић, Стање и могућности унапређења образовања архитеката из области очувања и заштите градитељског наслеђа; мр Тихомир Обрадовић, Лиценце за архитекте конзерваторе и др Гордана Митровић, Очување културног наслеђа - одговорност према прошлости.
Уз стручно вођење присутни чланови обишли су изложбу „Уметност као отпор фашизму“ и сталну поставку у Кући цвећа.

Чланови Друштва конзерватора Србије сматрају да је неопходно да узму активно учешће у свим радним групама у поступку израде будућих прописа о култури и културном наслеђу; да се пред Уставним судом Србије оцени законитост члана 134. текућег Закона о планирању и изградњи; да се промени методологија полагања стручног испита и потупак добијања стручног звања; да се утврди начин добијања лиценце за све профиле запослених у установама заштите непокретних културних добара и да чланови Друштва конзерватора Србије у оквиру својих инструмената окупљања и активности скрену пажњу јавности о значају правне и физичке заштите непокретног и покретног културног наслеђа.

Поводом Годишње скупштине Снежана Јејић гостовала је у емисији Простор, аутора Станислава Станкића, и говорила о раду Друштва конзерватора Србије.
Округли сто у Смедереву - Извештај
Округли сто у Смедереву - Закључци
У организацији Друштва конзерватора Србије и Народне библиотеке Србије 21. маја 2013. године господин Бранислав Бранковић, архитекта културне баштине Француске и бивши конзеватор базилике Сен Дени одржао је предавање на тему УМЕТНОСТ ВИТРАЖА У ФРАНЦУСКОЈ.
САРАДЊА СА ИНОСТРАНСТВОМ - ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ СА УДРУЖЕЊЕМ РЕСТАУРАТОРА МАЂАРСКЕ

Протокол о сарадњи између Удружења рестауратора Мађарске и Друштва конзерватора Србије потписан је у свечаној атмосфери у присуству господина Небојше Брадића, министра културе Републике Србије, представника државне управе Републике Србије и АП Војводине, многих угледних гостију и бројних конзерватора у  донжонкули тврђаве у Бачу 13. септембра 2008. године. Потписници су др Миклош Сенткираљи, председник УРМ и Гордана Митровић, председник ДКС.