ДРУШТВО КОНЗЕРВАТОРА СРБИЈЕ

© 2012 by "DKS"   ·   All Rights reserved   ·   E-Mail: office@dks.org.rs
О нама...

КРАТАК ИСТОРИЈАТ ДРУШТВА КОНЗЕРВАТОРА СРБИЈЕ

Друштво конзерватора Србије је струковно удружење које окупља стручњаке и научнике из различитих области заштите наслеђа.

Правни континуитет организованости конзерватора везан је за Друштво музеалаца и конзерватора Југославије и за Друштво конзерватора Југославије. Конзерватори Србије били су до 1957. године организовани у Музејско-конзерваторском друштву Југославије, када је формирано Друштво конзерватора Југославије. Године 1958. основана је у оквиру Друштва конзерватора Југославије Подружница конзерватора Србије.

Друштво конзерватора Србије основано је 16. априла 1972. године у Новом Пазару са подружницама у Београду, Нишу, Краљеву, Крагујевцу, Новом Саду и Приштини. Покрајинске подружнице конституишу се у Покрајинска друштва конзерватора Војводине 1975. и Косова и Метохије 1981. године.

На Скупштини Друштва конзерватора Србије одржаној 20.02.1991. године оснива се јединствено Друштво конзерватора Србије (ДКС) које делује на целој територији Републике Србије, а Статутом, тада усвојеним, утврђује се 22. фебруар као датум обележавања Дана заштите споменика културе у Србији – Дан Друштва – то је дан када је донет први Акт о заштити развалина одређених старих градова и замкова у Србији 22. фебруара 1844. године


ДЕЛАТНОСТ

Друштво конзерватора Србије у складу са Статутом, ради на:

- унапређивању методологије и принципа рада на заштити културних и природних добара у Републици Србији;


- стручном уздизању и образовању конзерватора (организација стручних предавања, конференција, радионица, студијских путовања);

- прати и разматра актуелна питања из области заштите културних и природних добара;

- подстиче сарадњу установа у области заштите наслеђа и међусобну сарадњу конзерватора;

- ангажовано је око питања европских интеграција (оживљавање манифестације Дани европске баштине, регионална сарадња и сл.);

- ради на популаризацији, информисаности јавности и публиковању резултата радова на заштити наслеђа (предавања, изложбе, публикације).

- Конзерватори се једном годишње (у мају или јуну) окупљају на Годишњој Скупштини, која увек има одређену тему.
Делатност ДКСДелатност ДКС
» Почетна

» O нама

» Издавачка делатност

» Дан заштите

» Председник ДКС

» Скупштина ДКС

» Секције ДКС

» Чланство ДКС

» Награде

» Документа

» Линкови

» Контакт